Omschrijving

Attero heeft een eigen, grootschalig GFT-vergistingsproces ontwikkeld, geïntegreerd in een bestaande composteerinstallatie. Hierbij wordt uit 90.000 ton GFT per jaar biogas gewonnen en opgewerkt tot elektriciteit wat volledig wordt geleverd aan het net, met een vermogen van 800 kW.

Het vergistingsproces is een z.g.n. twee-fasen vergisting.

De eerste fase van de vergisting, de hydrolyse, vindt plaats in bestaande composteertunnels. Ter optimalisatie van het hydrolyseproces was het noodzakelijk de betonwerken te coaten. Bij wijze van proef zijn twee betonnen hydrolysetunnels (1100 m2 beton; wanden en dekken) behandeld. Na een proefperiode van ca 5 maanden wordt beslist of de rest van de installatie op dezelfde wijze zal worden behandeld.

Edilon heeft de beton geïnspecteerd en met haar ervaringen en een advies van Sika is een reparatie/behandelmethode voorgesteld en ook uitgevoerd. 1100 m2 beton is met waterdruk gereinigd (200 bar), grotere betonschade met PCC- mortels hersteld en vervolgens alle vlakken met een  PCC -poriëndichter gespachteld (Sika-Monotop).

De eindafwerking/coating bestond uit twee lagen slijtvaste epoxy; Sika Poxitar F, welke airless is gespoten.

Locatie: Attero Venlo

Opdrachtgever: Attero

Periode van uitvoering: Januari 2012

Type contract: Bestelling

Betreft: Beoordelen bestaande betonkwaliteit, reparatie voorstel ter conservering en uitvoer conservering

Download: Projectblad