Omschrijving

In de zomer van 2010 heeft de NV Wonen boven winkels een oud kantoorpand gelegen in de Hellestraat in Amersfoort aangekocht om tot appartementencomplex te verbouwen. Deze appartementen worden in opdracht van ‘Zinnig Beheer en Meer’ uit Amersfoort gerealiseerd in de sociale huurprijsklasse en beschikbaar gesteld aan jongeren en studenten.

Het oude, vijf verdiepingen tellende, kantoorpand gelegen in hartje Amersfoort zal volledig gestript worden om vervolgens verdeeld te worden in 28 nieuwe wooneenheden. Om elk van deze appartementen te voorzien van de benodigde daglichttoetreding, is er door constructeur Kooij & Dekker uit Harderwijk een constructief ontwerp gemaakt om het bestaande kantoorpand in het midden te voorzien van een grote vide van ca. 120 m2. Deze vide zal het daglicht dwars door dak en verdiepingsvloeren leiden.

Omdat de wapeningsconfiguratie van de huidige vloeren niet ontworpen zijn op de te maken uitsparingen, dienen deze verstevigd te worden. Deze versteviging wordt gerealiseerd door het verlijmen van een externe wapening bestaande uit stalen strippen van verschillende afmetingen.

Locatie: Hellestraat te Amersfoort

Opdrachtgever: NV Wonen BV

Periode van uitvoering: Van Bekkum

Uitvoering: 2010-2011